Schoonmaken mechanische ventilatie

Na verloop van tijd raken de leidingen dermate vies, dat er geen sprake meer is van een goede ventilatie. Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers heeft
zich gespecialiseerd in het reinigen en onderhouden van deze ventilatiesystemen.