FAQ items aan het laden...

Hoe vaak vegen?

Schoorsteen vegen ter voorkoming van schoorsteenbrand. Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Wij zorgen dat u elk jaar (vrijblijvend) een afspraak krijgt toegestuurd. Ook ontvangt u van ons een veegbewijs, veel verzekeringen vragen om zo’n verklaring.

Waarom schoorsteen vegen?

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal. Er zijn verschillende vormen van roet. Fijne vlok, glansroet, nat roet, hard roet. Glans, nat en hard roet vormen een zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ca. 640 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag spontaan in brand en schoorsteenbrand is een feit.

Soort hout

Ook het soort hout dat u stookt heeft veel invloed op de afzetting van roet in de schoorsteen .Is het hout droog genoeg (18 tot 20 % vocht) dit is te bepalen met een vochtmeter deze is bij ons te bestellen. Is het hout echter te nat dan zal het soortelijk gewicht van de rookgassen te zwaar zijn met als gevolg dat de rookgassnelheid te laag is. Dit heeft weer veel roetafzetting tot gevolg. De creosootlaag die in het rookkanaal ontstaat kan spontaan bij een temperatuur van ca. 640° gaan branden.

WIJ ONTZORGEN U

Vakmanschap en kwaliteit

Het schoorsteenvegen van uw rookkanaal is belangrijk voor uw veiligheid, laat daarom jaarlijks uw schoorsteenveger langs komen om uw rookkanaal te vegen.

Vrijbijvende offerte aanvragen

U kunt bij ons een vrijblijvende offerte aanvragen, voor het vegen van uw schoorsteen, schoonmaken van de mechanische ventilatie, vervangen van het rookkanaal met een rvs binnenvoering, camera inspectie van uw rookkanaal, metselwerk en reparatie op het dak of schoorsteen.